2 octombrie 2011

Sfânta Cuvioasa Paraschiva – 14 Octombrie


Sărbătorile sunt zile de aducere aminte și de cinstire a persoanelor și evenimentelor sfinte din istoria mântuirii, având rol pedagogic, instructiv și educativ pentru credincioși.

Astfel, Sfânta Parascheva sau Sfânta Vineri cum mai este cunoscută, face parte din această diademă a aleșilor lui Dumnezeu.

Numele sfintei vine din limba greacă și înseamnă  "pregătire" ,  "pregătire pentru sărbătoare" .

S-a născut în Epivat ( astăzi Selim Pașa ) pe țărmul Mării Marmara. La vârsta de zece ani era marcată de cuvântul  evanghelic : "Cine va voi să vină după  Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea Sa și să-mi urmeze Mie" încât a plecat în adâncul pustiei,unde s-a dăruit postului și rugăciunii fiind urmărită de grija pentru suflet.

S-a întors la Constantinopol unde a și murit, trupul ei plin de mireasmă fiind descoperit a fost așezat cu cinste în Biserica Sfinții Apostoli din Epivat. Vestea despre minunile săvârșite s-au răspândit în toată Peninsula Balcanică.

În timpul domnitorului Vasile Lupu,la 1641,moaștele sfintei au fost aduse la Iași și așezate în Biserica Sfinții Trei Ierarhi cu mare alai. După incendiul din 1888, când sfintele moaște au rămas neatinse,fapt consemnat în procesele verbale din 28 decembrie,acestea au fost așezate în catedrala mitropolitană.

Pentru viața aleasă și faptele sale minunate este numită "lauda Moldovei" , "leacul durerii" , "ocrotitoare neobosită" . În fiecare an mulțime de credincioși merg în pelerinaj la Iași, de ziua sfintei , ca semn al dragostei și al evlaviei față de aceasta.

Bătrâni mai sprinteni sau mai greoi, tineri mai liniștiți ori mai zvăpăiați, bărbați, femei, copii, cu toții devin parcă alții după ce intră în catedrală. Gânduri, griji, suferințe par a se transforma toate într-o diafană speranță și într-o placută nerăbdare,un dor de a mai vorbi câteva clipe cu Sfânta Parascheva. Sărbătoarea cuvioasei este una a tinereții și a bucuriei, pelerinajul credincioșilor devenind o călătorie în taina sfințeniei, o școală a credinței. Cei copleșiți de necazuri găsesc mângâiere, cei învăluiți de suferințe, alinare, cei slabi, tărie.

Să-i cinstim așadar pe sfinți, imitându-i.


                                Pr.Dr. Nicolae Ioniță